Goście 10. MFO

Programy

Grażyna Plebanek


Pisarka, autorka powieści „Nielegalne związki”, „Dziewczyny z Portofino”, „Pudełko ze szpilkami”, „Przystupa”, „Córki Rozbójniczki” i najnowszej „Bokserki”. Pracowała jako dziennikarka dla Agencji Reutera i „Gazety Wyborczej”, publikuje m.in. w „Wysokich Obcasach Extra”, „Lampie”, „Newsweeku” czy „Elle”. Od 2005 roku mieszka w Brukseli.

•••

Grażyna Plebanek is a highly acclaimed Polish author whose novel “Illegal Liaisons” was published in the UK in 2012 ad in the US in 2013. She worked as a journalist for Reuters News Agency and for”Gazeta Wyborcza”. She now publishes articles in “Newsweek”, ”Elle”. Plebanek’s most recent novel “Bokserka” was published in 2014. She lives in Brussels.

Piotr Paziński


Redaktor naczelny „Midrasza” i współtwórca Dni Książki Żydowskiej, członek redakcji wydawnictwa Austeria. Pisze, tłumaczy, zajmuje się filozofią judaizmu i tematem żydowskim w literaturze. Ogłosił dwa tomy własnej prozy: „Pensjonat” (za tę książkę otrzymał Europejską Nagrodę Literacką) i „Ptasie ulice”. Bywa fotografem oraz redaktorem i składaczem książek własnych i cudzych.

•••

Piotr Paziński is a Polish journalist, essayist, literary critic and translator; author of a monograph on James Joyce’s “Ulysses” and of the novel “Boarding House” (European Literary Prize in 2012). His second novel “Bird Streets” was published in 2013. Editor-in-chief of “Midrasz”, a monthly journal on Polish-Jewish cultural issues. Member of the editorial team of the Austeria Publishing House, co-founder of the Jewish Book Days.

Andrzej Sosnowski


Anglista, tłumacz i prozaik. Opublikował zbiory poetyckie, m.in. „Sezon na Helu”, „Po tęczy”, „Sylwetki i cienie” oraz prozatorskie „Nouvelles impressions d’Amerique” i „Konwój. Opera”. Przekładał utwory Johna Ashbery’ego, Johna Cage’a, Paula de Mana i Ezry Pounda. Redaktor „Literatury na świecie”. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Kościelskich, Nagrody Odry za całokształt twórczości, dwukrotnie otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury, dwukrotnie nominowany do Nike.

•••

Andrzej Sosnowski is a poet, prose writer and essayist. Member of the editorial staff of “Literatura na Świecie”, author of poetry collections, including “Life in Korea”, “A Season on the Hel Peninsula”, and of prose books – “Nouvelles impressions d’Amerique”, “Konwój. Opera”. Sosnowski has translated works by John Ashbery, John Cage, Paul de Man and Ezra Pound. He has been awarded with numerous literary prizes – Koscielscy Prize, Odra Award, Gdynia Award, nominated twice for the Nike Literary Award.

Philip Ó Ceallaigh


Opublikował dotychczas niemal czterdzieści opowiadań, wiele z nich w zbiorach „Notes from a Turkish Whorehouse” i „The Pleasant Light of Day”. Oba nominowano do Frank O’Connor Short Story Prize. Prozę autora tłumaczono na dziesięć języków, adaptowano na filmy, a kilkanaście tekstów znalazło się w międzynarodowych antologiach, np. „The Granta Book of the Irish Short Story”. Laureat m.in. Rooney Prize for Irish Literature. Eseista, krytyk literacki, dziennikarz, tłumacz i redaktor, choć pochodzi z Irlandii, mieszkał w wielu innych krajach, w tym w Hiszpanii, Rosji, USA, Egipcie i Indiach. Obecnie zaś – w Bukareszcie.

•••

Philip Ó Ceallaigh has published almost forty stories, many of them in the collections “Notes from a Turkish Whorehouse” and “The Pleasant Light of Day”. Both were shortlisted for the Frank O’Connor Short Story Prize. His fiction has been translated into ten languages, adapted for films and anthologized internationally, including in “The Granta Book of the Irish Short Story”. He has won a number of honours, including The Rooney Prize for Irish Literature. He is also an essayist, critic, journalist, translator and editor (“Sharp Sticks, Driven Nails”). Originally from Ireland, he has travelled widely and lived in many countries, including Spain, Russia, the US, Egypt and India. He now lives in Bucharest.

Christine Glinski-Kaufmann


Od 1980 roku doktor prawa na Uniwersytecie w Innsbrucku. Do roku 2008 pracowała jako prawnik specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych. W latach 2007–2010 studiowała dziennikarstwo we Freien Journalistenschule (FJS) w Berlinie. Od 2009 do 2013 uczęszczała na kursy kreatywnego pisania w hamburskiej Schule des Schreibens, którą ukończyła z wyróżnieniem za jedno ze swoich opowiadań. Publikuje między innymi w wydawanej co roku przez Literaturhaus w Liechtensteinie „Jahrbuch”.

•••

Christine Glinski-Kaufmann in 1980 got her doctoral degree in law from the University of Innsbruck. Between 2007 and 2010 she studied journalism at the Free School of Journalism (FJS) Berlin and completed her studies with a degree in Journalism. From 2009 to 2013 Christine took courses in creative writing at the School of Writing in Hamburg, which she finished with a certificate and an award for one of her short stories. She has published several short stories and poems, e.g. in the “Yearbook” of the Literaturhaus Liechtenstein.

Mikkel Bugge


Pochodzi z Vesterålen na północy Norwegii, ale mieszka w Oslo. Zadebiutował zbiorem opowiadań „Yttersider”(2007). Chwalony przez krytykę za szybkie tempo prowadzenia narracji, inteligentne i pomysłowe opowiadania. Powieść Buggego „Schodząc pod ziemię” została entuzjastycznie przyjęta, podobnie jak najnowsza – „Tauet” („Lina”). W recenzjach podkreśla się energię i „dziwaczność” prozy, chęć autora do eksperymentowania i zaskakiwania czytelnika.

•••

Mikkel Bugge is from Vesterålen in the north of Norway, but lives in Oslo. Writer renowned for smart, fast-paced and endlessly inventive storytelling. His novel “Going Underground”, earned rave opinions, as well as the most recent book of short stories “The Rope”, which have received numerous enthusiastic reviews, many of them emphasizing Bugge’s energy, bizarreness, and will to experiment and surprise.

Kristín Eiríksdóttir


Prozaiczka i poetka. Pierwszy tomik poezji autorki „Mięsne miasto” ukazał się w 2004 r. W 2008 pojawił się zbiór „Inny rodzaj błogości”. Dwa lata później Eiríksdóttir wydała opowiadania „Doris umiera”, a w 2012 – debiutancką powieść „Hvítfeld – historia rodzinna”. Utwory Eiríksdóttir tłumaczono na duński, niemiecki i angielski.

•••

Kristín Eiríksdóttir – poet and prose writer. Her first collection of poetry “Meat Town” came out in 2004. The following two were“Skin Coloured Wasteland” and “A Different Kind of Bliss”. Her short story collection“Doris Dies” came out in 2010, and in the autumn of 2012 Kristín‘s first novel, “Hvítfeld – A Family Story” was published. Her stories and poems have been translated into Danish, German and English.

Han Kang


Koreańska prozaiczka i poetka. Jej pierwszy zbiór opowiadań „Yeosu” ukazał się w 1995, a kolejny, „Owoce mojej kobiety”, w 2000 roku. Jest autorką m.in. powieści „Czarny jeleń”, „Twoja zimna dłoń” i „Lekcje greckiego”. W 2007 roku w Korei Płd. opublikowano „Wegetariankę”, która ukazała się w Polsce na początku 2014 r. w przekładzie Justyny Najbar-Miller i Choi Jeong In. Pisarka otrzymała 25. Koreańską Nagrodę za Powieść za „Baby Buddha”, a także Yi Sang Literary Award za „Mongolian Spot”. Han Kang uczy kreatywnego pisania w Seulskim Instytucie Sztuk.

•••

Han Kang published her first short story collection entitled “Yeosu”  in 1995 and the next one – “Fruits of My Woman” in 2000. She is the author of novels “Black Deer”, “Thy Cold Hand” and “Greek Class”. She won the 25th Korean Novel Award with her novella, “Baby Buddha” in 1999, and the 2005 Yi Sang Literary Award with “Mongolian Spot”.  “Baby Buddha” and controversial “Vegetarian” have been made into films. Han currently teaches creative writing at the Seoul Institute of the Arts while writing stories and novels.

Iban Zaldua


Wykłada historię gospodarczą na Uniwersytecie Kraju Basków. Dotychczas opublikował dwie powieści i siedem zbiorów opowiadań, w tym „Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa”, „Zdrady”, „Cienie”, „Przyszłość” i „Biodyskografie”. Jest również autorem esejów krytycznoliterackich i artykułów prasowych (dla „El País”, „Berria”) zebranych w dwóch książkach. W 2013 został laureatem prestiżowej Nagrody Euskadi.

•••

Iban Zaldua teaches Economic history at the University of the Basque Country. He has published two novels and seven collections of short stories, such as “Lies, Lies, Lies”, “Betrayals”, “Shadows”, “The Future” and “Biodiscographies”. He has also published critical essays and opinion articles in well-known magazines and newspapers (“El País”, “Berria”), which are collected in two books. In 2013 he won the Euskadi Prize.

Marek Bieńczyk


Prozaik, eseista, tłumacz m.in. książek Milana Kundery, Rolanda Barthesa i Emila Ciorana. Opublikował powieści „Terminal” i wielokrotnie nagradzane „Tworki”, a także zbiory esejów, m.in. „Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty”, „Oczy Dürera. O melancholii romantycznej”, „Przezroczystość” i nagrodzoną NIKE „Książkę twarzy” (2011). Bieńczyk jest także autorem książek dla dzieci, m.in. „Księcia w cukierni”. Jego utwory tłumaczono na angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i bułgarski.

•••

Marek Bieńczyk – author of fiction and essays, historian of literature, translator from French. Author of two novels: “Terminal” and award-winning “Tworki”, he also published collections of essays: “Melancholy – on Those Who Never Recover What They’ve Lost”, “Dürer’s Eyes – On Romantic Melancholy”, “Transparency” (English edition 2012). For “Face Book” (2011) Bieńczyk received the NIKE award. His works have been translated into English, French, Spanish, German, Russian and Bulgarian.

Janusz Rudnicki


Opublikował m.in. „Można żyć”, „Cholerny świat”, „Męka kartoflana”, „Mój Wehrmacht” i „Chodźcie, idziemy” (nominowane do Europejskiej Nagrody Literackiej). „Śmierć czeskiego psa” znalazła się w finale nagrody Nike. Opowiadanie „Cierpienia głupiego Augusta” ukazało się w „Best European Fiction 2012”. Tegoroczny laureat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. W październiku 2014r. ukaże się najnowszy zbiór „Życiorysta”.

•••

Janusz Rudnicki is one of the most popular Polish writers; he published “It’s a Living”, “Damned World”,“Potato Pangs”, “My Wehrmacht”, “Come On, We’re Going” (nominated for the NIKE Prize and the European Prize for Literature). His “Death of the Czech Dog” was shortlisted for the Nike, Gdynia and Angelus Prizes. His story “The Sorrows of Idiot Augustus” was published in “Best European Fiction 2012”. This year’s laureate of the Samuel Bogumił Linde literary award.

Wioletta Grzegorzewska


W roku 2006 wyemigrowała do Anglii i zamieszkała na wyspie Wight. W tym czasie ukazały się w Polsce, Kandzie i Londynie jej najważniejsze książki poetyckie – „Orinoko”, „Inne obroty”, polsko-angielski wybór poezji „Pamięć Smieny”/”Smena’s memory”, a także zbiór zapisków z emigracji „Notatnik z wyspy”. Swoje dzieciństwo i dorastanie w komunistycznym kraju opisała w książce „Guguły”. Jesienią bieżącego roku ukaże się w Wielkiej Brytanii jej tom poetycki „Wzory skończoności i teorie przypadku”.

•••

Wioletta Grzegorzewska – since her first publications back in the 1990s, she has remained active on the Polish literary scene, even after she moved to the Isle of Wight at the beginning of the new millennium. She has published several volumes of verse, in Poland, Canada and the UK. These include “Wyobraźnia kontrolowana”, “Parantele”, “Orinoko”, “Inne obroty”, the bilingual “Pamięć Smieny/Smena’s Memory”, the collection of short prose forms “Notatnik z wyspy” and debut novel “Guguły”.

Krzysztof Varga


Prozaik, felietonista „Gazety Wyborczej”; autor między innymi powieści „Chłopaki nie płaczą”, „Tequila”, „Nagrobek z lastryko” (nominacja do Nike) oraz „Aleja Niepodległości” i „Trociny”, a także zbioru prozy „Bildungsroman” i tomu „45 pomysłów na powieść” (wznowione 2014). W 2014 r. ukazały się również eseje „Czardasz z mangalicą”.

•••

Krzysztof Varga is a writer, literary critic and a columnist for Gazeta Wyborcza. Author of novels “Boys Don’t Cry”, “Tequila”, “Mortality”, “Terazzo tombstone” and of the non-fiction titles “Turul Goulash”, “45 Ideas for a Novel” and “Csárdás With Mangalitza” (2014). His works have been translated to 10 languages.

Halldór Armand Ásgeirsson


Nazywany jest nowym głosem literatury islandzkiej. Jego debiutancka książka „Vince Vaughn w niebie”, wydana w 2013 składa się z dwóch rozbudowanych opowiadań. Podejmują temat walki bohaterów ze współczesnym społeczeństwie opartym na mediach. Młody prozaik jest również autorem dramatów i kompozytorem, obecnie pracuje nad powieścią. Swoim debiutem zwrócił w 2013 roku uwagę krytyków i otrzymał z Icelandic Literature Center Grant dla Nowych Głosów. Absolwent prawa; mieszka w Londynie i w Reykjaviku.

•••

Halldór Armand Ásgeirsson is a new voice in Icelandic literature. His first book of fiction, “Vince Vaughn in the Sky” was published in 2013. The book contains two novellas or long short stories, both dealing with the characters‘ struggle with our modern media based society. Previously, Halldór Armand has written both plays and music and now he’s working on his second book, a novel. He was awarded with the New Voices Grant from the Icelandic Literature Center in 2013 and received much attention for his debut work. He divides his time between London and Reykjavík.

Stefan Sprenger


Nauczyciel, pisarz i artysta, pracuje w Liechtensteinie i w St. Gallen. Wśród jego publikacji znajdują się zbiory prozy, m.in.„Dr Hans und sini Bank“ oraz „Katzengold. Zwei Aufsätze zum Wandel im Fürstentum Liechtenstein“. Opowiadania i wiersze autora publikowano w kilkunastu czasopismach i antologiach, np. w „Best European Fiction 2011“.

•••

Stefan Sprenger works as a teacher, author and artist in Liechtenstein and St .Gallen. Amongst his publications are several volumes of prose, e.g.“Dr Hans und sini Bank“ and “Katzengold. Zwei Aufsätze zum Wandel im Fürstentum Liechtenstein. His short prose and poems have been published in various magazines and anthologies, e.g. in “Best European Fiction 2011”.