A teraz defiluj | Konkurs na najlepsze opowiadanie roku 2022

Konkursy Publikacje .

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 312 opowiadań. Kuratorem tym razem jest Jakub Skurtys. Nominowanych poznamy we wrześniu, a ostateczną decyzję kuratora 8 października, podczas finału 18. edycji Opowiadań.
W poprzednich latach opowiadania konkursowe oceniali m.in. Darek Foks i Magda Piekarska, Anna Marchewka, Daniel Odija, Dariusz Sośnicki, Adam Kaczanowski, Inga Iwasiów, Janusz Rudnicki, Natasza Goerke i Marta Mizuro.

Organizator 18. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, ogłasza konkurs na najlepsze opowiadanie roku 2022.

Hasło przewodnie konkursu w tym roku brzmi: A teraz defiluj.

Aby wygrać ten konkurs, przegrać go lub zremisować, należy przysłać własnoręcznie skonstruowanego tekstowego bayraktara na poziomie nieprzekraczającym osiemnastu tysięcy znaków nie później niż 15 lipca 2022 r. pod adres konkurs@opowiadanie.org

 

Regulamin

 1. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba przysłać organizatorom własne opowiadanie.
 2. Hasło przewodnie w roku 2022 brzmi – A teraz defiluj.
 3. Opowiadania nie dłuższe niż 10 stron (18 tys. znaków ze spacjami) można przesyłać do 15 lipca 2022 r. na adres konkurs@opowiadanie.org
 4. Tekst powinien być napisany po polsku (nie przyjmujemy tłumaczeń).
 5. Nie podpisuj tekstu, w treść e-maila wpisz informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu). Zgłoszenia będą rejestrowane pod numerami zgodnymi z kolejnością nadejścia i anonimowo przekazane jurorom konkursu; do czasu ogłoszenia wyników nazwiska autorów znane będą wyłącznie organizatorowi.
 6. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autorkę/autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z udzieleniem organizatorowi (Towarzystwu Aktywnej Komunikacji) licencji niewyłącznej (bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach MF Opowiadania (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz w adaptacjach scenicznych MFO. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor/autorka odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
 8. Jedna osoba może zgłosić jedno opowiadanie.
 9. Oceniając nadesłane prace, jury zwróci uwagę na oryginalne ujęcie hasła przewodniego.
 10. Organizator przewiduje przyznanie jednej, dwóch lub trzech nagród finansowych; na wszystkie nagrody przeznaczono ogółem trzy tysiące złotych (brutto). Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody (lub nagród) organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia książkowe. Organizator może ogłosić listę osób nominowanych do nagrody.
 11. Ogłoszenie nazwiska laureata (lub nazwisk laureatów) nastąpi w październiku 2022 r. podczas finału Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadania.org
 12. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieprzyznania nagród. Z którego nie skorzysta.
 13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:
  Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
  ul. Hermanowska 6A, 54-314 Wrocław
  KRS: 0000045825
  NIP: 894-25-67-840
  REGON: 931998437
  Tel. 783 783 100
  e-mail: biuro@tak.net.pl
 1. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by wziąć udział w konkursie.
 2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 3. Przechowywanie danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.
 4. Dane uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Nazwiska lub pseudonimy laureatów i osób nominowanych mogą zostać opublikowane w stosownych komunikatach prasowych. Dane osób, które otrzymają nagrody pieniężne, zostaną udostępnione podmiotowi świadczącemu dla Towarzystwa Aktywnej Komunikacji usługi księgowe.