Dostępnosć

Adam Kaczanowski

Portret: Adam Kaczanowski

Urodzony w 1976. Raczej pisarz, trochę performer. Prozę lubi krótką. Autor powieści „Ze Słowackiego” (Wydawnictwo Ha!art). Poznaniak, mieszka w Warszawie.

 powiązania 

Partnerzy Partnerzy