Dostępnosć

Aleksandra Łukaszewicz

Portret: Aleksandra Łukaszewicz

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk u kulturze, doktor filozofii zajmująca się filozofią sztuki i kultury oraz estetyką filozoficzne w perspektywie transkuturowej i transhumanistycznej. Prezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego.
Zdobywczyni licznych grantów i nagród, w tym nagrody im. S. Morawskiego za pracę doktorską „Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego” (2012). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej badająca filozofię sztuki kultury i estetyki na Temple University w Filadelfii u profesora Josepha Margolisa (2016). Efektem badań jest m.in. książka „Are Cyborg Persons? An Account on Futurist Ethics,” wydana przez Palgrave Macmillan w 2021 roku.

Dyskutując z pozycji filozoficznych z posthumanizmem i transhumanizmem poddaje rozważaniom kategorię osoby w perspektywie możliwych różnych form ucieleśnienia. Istotny jest dla niej kontekst etyczny, społeczny i prawny, który ulega transformacji wraz z pojawieniem się w przestrzeni społecznej i kulturowej bytów, a zwłaszcza osób, nieludzkich.

Od 2017 koordynatorka międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów strategicznych Unii Europejskiej Horyzont 2020 i Horyzont Europa, skupionych na komunikacji wizualnej, sztuce, przemysłach kulturowych, dziedzictwie kulturowym i edukacji artystycznej w perspektywie transkuturowej.

Pasjonatka sztuk performatywnych, fotografii, poezji oraz sztuki współczesnej Globalnego Południa.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności