Dostępnosć

Anna Nasiłowska

Portret: Anna Nasiłowska

Poetka, prozaiczka, profesorka. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie zrobiła doktorat i uzyskała dalsze stopnie naukowe. Od 1990 roku w redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. Od 13 lat kieruje Kursem Kreatywnego Pisania przy IBL PAN. Zajmuje się literaturą XX wieku i antropologią literatury, ostatnio opublikowała „Historię literatury polskiej” (2019, 2022), jednotomowy zarys w trakcie tłumaczenia na angielski i ukraiński. Debiutowała wierszami w prasie literackiej w 1977 roku (w miesięczniku „Nowy Wyraz”). W latach 80-tych współpracowała z ruchem niezależnym, jednocześnie publikując krytykę w pismach oficjalnych jak „Twórczość” i „Res Publica”. Jest autorką tomów poezji (ostatnio – „Sztuczne światła”, PIW 2021), kilku biografii oraz tomów prozatorskich jak „Domino.Traktat o narodzinach”, „Księga początku”, „Czteroletnia filozofka”, „Konik, szabelka”, „Historie miłosne”. Od 2017 roku sprawuje funkcję prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności