Dostępnosć

Anna Sawicka

Portret: Anna Sawicka

Iberystka związana zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, tłumaczka z języka hiszpańskiego i katalońskiego. Ten drugi język poznała podczas pięcioletniego kontraktu lektorskiego na Uniwersytecie Barcelońskim, który stał się również inspiracją jej dwóch książek autorskich poświęconych literaturze i kulturze katalońskiej (Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, 2003 oraz Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, 2007). Ma w dorobku przekłady utworów kilku katalońskich dramaturgów (Sergi Belbel, Josep Maria Benet i Jornet, Carles Batlle, Josep Pere Peyró, Lluïsa Cunillé, Guillem Clua), opowiadania Javiera Tomeo (Minihistorie, 2009), średniowieczny brewiarz mistyczny Ramona Llulla (Księga Przyjaciela i Umiłowanego, 2003), powieści Alberta Sáncheza Piñola (Chłodny dotyk, 2006), Lluisa-Antona Baulenasa (Za worek kości, 2008), Marii Àngels Anglady (Skrzypce z Auschwitz, 2010), Eduarda Mendozy (Miasto cudów, 2010) oraz Isabel Allende (Długi płatek morza, 2020). W 2015 roku odebrała nagrodę Instytutu Ramona Llulla za przekład Głosów Pamano (2014) Jaume Cabrégo, drugiej po Wyznaję (2013) powieści tego poczytnego autora opublikowanej przez wydawnictwo Marginesy. Polscy czytelnicy Cabrégo z zainteresowaniem przyjęli kolejne przekłady jego utworów dokonane przez Annę Sawicką – Jaśnie Pana (2015), Cień eunucha (2016), Agonię dźwięków (2017) oraz zbiory opowiadań Podróż zimowa (2018) i Kiedy zapada mrok (2019). W 2019 roku Biuro Literackie opublikowało zbiór opowiadań Pere Caldersa Kroniki ukrytej prawdy w jej przekładzie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności