Dostępnosć

Marcin Wodziński

Portret: Marcin Wodziński

Profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar jego zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX wieku, dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek: „Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w.” (1996); “Bibliography on the History of Silesian Jewry II” (2004); “Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland. A History of Conflict” (2005); „Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu” (2008); “Hasidism and Politics” (2013); “Historical Atlas of Hasidism” (2018); “Hasidism. Key Questions” (2018). Redaktor serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz serii Makor / Źródła wydawnictwa Austeria.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności