Dostępnosć

Marta Koronkiewicz

Portret: Marta Koronkiewicz

Krytyczka literacka, doktor literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autorka książki I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o Andrzeju Sosnowskim (Wrocław 2019), współredagowała antologię młodej poezji Zebrało się śliny (Stronie Śląskie 2016). Należy do redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

fot. Mateusz Żaboklicki

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności