Dostępnosć

Przemysław Czapliński

Portret: Przemysław Czapliński

Urodzony w roku 1962. Historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad dziesięciu książek – ostatnio: „Polska do wymiany” (2009), „Resztki nowoczesności” (2011), „Poruszona mapa” (2016), „Literatura i jej natury” (współautorzy: Joanna B Bednarek, Dawid Gostyński; 2019). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: „Kamp. Antologia przekładów” (współredaktor: Anna Mizerka; 2013), „Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie” (2018); „Prognozowanie teraźniejszości. Myślenie z wnętrza kryzysu” (współredaktor: J.B. Bednarek; 2018), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (współred. J.B. Bednarek, D. Gostyński, 2019), „Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918” (współred.: Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska; University of Toronto Press, 2018), „Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68” (współred. Alina Molisak; 2019). Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017). Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności