Dostępnosć

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Portret: Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Urodzona w roku 1972. Estetyczka i historyczka sztuki. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią sztuki i problematyką aksjologiczną w sztuce i codzienności. Jest autorką książek „»Strategia rewaloryzacji« we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm” (2008) i „Kamp, glamour i vintage. Współczesne wartości estetyczne” (2018). Od 2013 roku bada sztukę miejską w perspektywie transdyscyplinarnej: jest współautorką monografii „Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms” 2011–2013 (2014), opartej na autorskiej koncepcji badań jakościowych warunków i komponentów doświadczenia murali oraz współautorką katalogu „Street Art Decade. Urban Form Gallery 2009–2019” (2020). Opublikowała wiele artykułów z zakresu estetyki i teorii sztuki, m. in. w „Kulturze Współczesnej”, „Principiach”, „Sztuce i Filozofii”, „On the W@terfront”, „Rzeźbie Polskiej”. Jest redaktorką numerów tematycznych „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica”. Organizuje cykliczną międzynarodową konferencję „Aesthetic Energy of the City” (2014, 1016, 2018, 2021). Popularyzuje sztukę plakatu, prowadząc ze studentami galerię i portal „IF Kolekcja. Polski Plakat”.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności