Dostępnosć

Zofia Kolbuszewska

Portret: Zofia Kolbuszewska

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest autorką monografii nt. twórczości Thomasa Pynchona, i nt. przedstawień dziecka w literaturze amerykańskiej, oraz licznych artykułów na temat amerykańskiego gotycyzmu, neobaroku i wyobraźni forensycznej. Wraz z Patrycją Antoszek i Agnieszką Łowczanin redaguje antologię pt. Polish Gothic dla University of Wales Press, jak również pracuje and antologią tekstów krytycznych nt. neobaroku w tłumaczeniu na j. polski.

 powiązania 

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności