Dofinansowania

Zadanie publiczne „Festiwal Opowiadania — edycja siedemnasta” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl


Spotkanie o antologii opowiadań irlandzkich „Niepoprawna mnogość” dofinansowano przez Culture Ireland.