Dostępnosć

Władza sieci

Rozmawiają: Zofia Karaszewska, Sylwia Stano, Marcin Wilk; prowadzenie Agnieszka Wolny-Hamkało

Był początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy muzealnicy podczas naukowych konferencji głowili się nad tym, jak wystawiać net-art. Radykaliści od razu zgłosili weto: wystawianie sztuki sieci jest wbrew jej specyfice. Bo jak wystawić coś, co jest w procesie i dopiero staje się – i to za sprawą odbiorcy, który przecież jest także użytkownikiem. Odtąd rola/władza odbiorcy jest zatem nieporównywalnie większa – to on bowiem „dopisuje” dzieło sztuki. Jest zatem także twórcą. Wśród charakterystycznych cech net-artu wymienia się zawsze orientację na specyfikę medium. Net-art lubi wykorzystywać swoje zalety, dostępność, usieciowienie, udział użytkownika, wspólnotowość. A jak specyfikę sieci wykorzystują blogerzy książkowi? Czym różni się pisanie o książkach w sieci od tradycyjnych przekazów? Czy blogerom zależy na zbudowaniu społeczności, uruchomieniu odbiorcy i czy jego podwójny status (użytkownika) wpływa na zachowania blogera? W jakim stopniu bloger poddaje się wpływom swojej społeczności i czy nagradzanie zachowań lajkami reżyseruje je w przyszłości? Jak specyfika medium wpływa na formę i treść prezentacji książki? Czy relacja bloger-pisarz lub bloger-odbiorca to relacje władzy i kto tu komu służy? Takie właśnie wątki spróbuję podjąć podczas piątkowej dyskusji wraz z moimi dyskutantami: Sylwią Stano i Zofią Karaszewską („Książniczki”) oraz Marcinem Wilkiem („Wyliczanka”).
Agnieszka Wolny-Hamkało

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności