Transgresje | Zapowiedź

Multimedia .


Materiał promujący projekt Transgresje. Międzynarodowa wymiana narracji organizowany przez TAK w Polsce, Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii.