uszyła sobie jaskrawożółtą sukiernkę

Gdzie jest | 6. MFO