I’m never coming back again

Multimedia

Projekt obejmował serię wyjazdów w poszukiwaniu polskich artystów, między innymi pisarzy, malarzy, filmowców, mieszkających i pracujących poza Polską (w krajach grupy wyszehradzkiej). Chcieliśmy, by opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach twórczych, społecznych i egzystencjalnych. Podobne rozmowy przeprowadziliśmy z artystami z krajów wyszehradzkich, którzy żyją i pracują w Polsce. Wywiady sfilmowaliśmy, zmontowaliśmy i przygotowaliśmy do dystrybucji na stronie internetowej. Filmy były omawiane w trakcie spotkań i dyskusji.

The project complies of a series of travels in the search of Polish artists: writers, painters, filmmakers etc, who live and work outside Poland (in V4 countries). We want them to tell us about their experiences of creative, social and existential character. Then similar interviews will be made with artists from the V4 countries living and working in Poland. Interviews will be filmed, edited and prepared for distribution, as well as uploaded on the website and discussed during debates.

Z wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu powstał FILM DOKUMENTALNY
“I nigdy już tutaj nie wrócę”


Dokument opowiada historię polskiego pisarza, który zastanawia się nad emigracją. Trudna sytuacja materialna, brak społecznego uznania, brak perspektyw rozwoju i niemożność realizacji pasji twórczej w obliczu niemal nieograniczonej swobody podróżowania i zarobkowania za granicą zmuszają go do rozważenia wyjazdu z kraju na stałe. Kontrapunktem dla rozważań głównego bohatera są rozmowy z artystami, którzy już wyemigrowali. Ich doświadczenia pokazują skomplikowaną perspektywę i wielowymiarowy kontekst, w którym swoją decyzję będzie musiał podjąć główny bohater. Film trwa 30 minut i jest pokazywany z tłumaczeniem (z napisami). O swoich doświadczeniach opowiadają m.in. Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek i Przemek Witkowski. Zdjęcia powstawały m.in. w Berlinie, w Liechtensteinie, w Warszawie i we Wrocławiu. Film przygotował zespół Towarzystwa Aktywnej Komunikacji (www.tak.net.pl).

Pokazy filmu:

Polska: 30/10/2014, 15:00
Księgarnia Hiszpańska, ul. Szajnochy 5, Wrocław

Słowacja: 31/10/2014, 19:00
Foaje, Štefánikova 16, 811 01, Bratysława

Czechy:29/10/2014, 12:45
Masarykova univerzita, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, sala C34

Węgry: 29/10/2014, 17:00
Instytut Słowacki, Budapeszt, VIII. Rakoczi ut 15.

•••

“I’m Never Coming Back Again” DOCUMENTARY including interviews with the artists


The documentary tells the story of a Polish writer who is considering emigration. Difficult financial situation, lack of social recognition, no perspective for development and being unable to realize creative passion (as well as almost unlimited freedom of traveling and working abroad) make him consider the possibility of leaving his home country for good. The counterpoints for the thoughts of the main character are conversations with other artists who had already emigrated. Their experience presents the complicated perspective and multidimensional context of the decision that will have to be made by the central character. The film duration is 30 minutes and it will be shown with translation (subtitles). Artists speaking about their experience are – among others: Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek and Przemek Witkowski. The film was shot in Berlin, Liechtenstein, Warsaw, Wroclaw and other locations. Produced by the Towarzystwo Aktywnej Komunikacji team (www.tak.net.pl).

Screenings:

Poland: 30/10/2014, 3pm
Księgarnia Hiszpańska (Spanish bookshop), ul. Szajnochy 5, Wrocław

Slovakia: 31/10/2014, 7pm
Foaje, Štefánikova 16, 811 01 Bratislava

Czech Republic: 29/10/2014, 12:45pm
Masarykova univerzita, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, room C34

Hungary: 29/10/2014, 5pm
Slovak Institute, Budapest, VIII. Rakoczi ut 15.

Artyści występujący w projekcie / Artists participating in the project


Pola (Apolonia) Dwurnik


Artystka wizualna. Uprawia głównie malarstwo olejne, różne formy rysunku, kolaż i sztukę poczty. Prowadzi także działalność wydawniczą (self-publishing), redaktorską oraz pisze o sztuce. Od 2012 roku należy do BERLINERPOOL Arts Network and Mobile Archive w Berlinie. Mieszka i pracuje w Berlinie i Warszawie. Uczyła się malarstwa w pracowniach rodziców – Edwarda Dwurnika oraz Teresy Gieżyńskiej. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była współzałożycielką i pierwszą redaktorką naczelną pisma “Sekcja” oraz prowadziła Galerię Zakręt. W latach 2004/2005 pobyt rezydencjonalny (artist in residence) w Stiftung Laurenz Haus w Bazylei w Szwajcarii. W 2008 roku była nominowana w międzynarodowym finale Henkel Art Award 2008 for Contemporary Drawing w Wiedniu za serię rysunkową Unnatural Death Series. Jest autorką trzech autorskich książek z rysunkami: „Świetlicy”, 2003 (Galeria Raster), “Living in Basel”, 2007 (Christoph Merian Verlag), „Kroniki Towarzyskiej”, 2008 (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski). W 2013 wydała „Girl on Canvas. Dziewczyna na płótnie”, książkę artystyczną poświęconą malarstwu i jego recepcji. Uprawia też sztukę poczty (Mail Art) w ramach Message from Edie S. Mail Art Series.

•••

Pola (Apolonia) Dwurnik has been working mainly with oil painting, various drawing media, collage and Mail Art. She has been also active as a self-publishing artist, essayist and editor. In painting the artist tries to rediscover a new strength of expression in the confines of a figural representation, in which she examines identity caught in the conflict between the inner emotional and the external image. In drawings Dwurnik oscilates between simplistic cartoon style, live quick sketches and realistic, complex compositions. She reflects on the contemporary reality and its social and private spheres. Most of her narrative drawings tell true stories about artist’s own life and the art world. Founder and editor-in-chief of an art magazine Sekcja, Warsaw. Co-Founder, director and curator of Galeria Zakręt, Warsaw. 2004 – Artist-in-Residence, Stiftung Laurenz-Haus, Basel, Switzerland. 2008 – Nominated for Henkel Art Award 2008 for Contemporary Drawing, the international final, Vienna. Artist-in-Residence, The Knot – mobile platform for art, Berlin, Warsaw, Bucharest (2010). In 2014 – The Most Beautiful Books 2013 Distinction for Girl on Canvas, Polish Book Publishers Association. Apart from art production, Pola Dwurnik has been experimenting with the art exhibition formula. In 2007 she founded a miniature portable Apolonia Art Gallery, offering an alternative view of exhibition display, based on the shift of scale and conceptual play with the rules of the art world. In 2008 she lunched Message from Edie S. Mail Art Series – her most politically engaged art series. Since 2012 is a member of BERLINERPOOL Arts Network and Mobile Archive in Berlin. Lives in Berlin and Warsaw.

Krzysztof Niewrzęda


Urodzony w roku 1964 w Szczecinie. Polski prozaik, poeta i eseista, finalista Nagrody Poetyckiej Silesius (2011), laureat m.in. Europejskiego Konkursu na Polski Wiersz Emigracyjny (Hamburg 1997) oraz Nagrody im. Marka Hłaski w Międzynarodowym Konkursie Literackim (Wiedeń 2003). Nominowany do i Europejskiej Nagrody Literackiej (2009). W 1989 r. wyjechał do Niemiec i zamieszkał w Bremie, gdzie pracował w biurze architektonicznym i działał w ramach interdyscyplinarnej grupy artystycznej NAS-TU. W 1997 został jednym z redaktorów ukazującego się w Niemczech polskiego pisma literackiego Bundesstrasse 1. Jego teksty ukazały się w polskich i zagranicznych periodykach, np. Akcent, Dekada Literacka, Kartki, Odra, Pogranicza, Przegląd Polityczny, Przekrój, Twórczość, Tygodnik Powszechny. A także w przekładzie na niemiecki m.in. w: Die Tageszeitung, Der Tagesspiegel, Deutsch-Polnisches Magazin DIALOG, w antologii „Geschrieben in Deutschland“. Po chorwacku w antologii „Orkestru iza Leda”. Po francusku w antologii „Festival Européen du premier Roman”. Po ukraińsku w piśmie „Potiag 76”. Jak również po japońsku w antologii literatury wschodnioeuropejskiej tokijskiego wydawnictwa Sei-bun-sha. Niewrzęda jest również współautorem tłumaczenia z jęz. niemieckiego książki Olafa Kühla „Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza”. Wydał m.in. tomy wierszy: „w poprzek” (1998), „poplątanie” (1999), „popłoch” (2000), „popołudnie” (2005), zbiór esejów „Czas przeprowadzki” (2005), powieści: „Poszukiwanie całości” (1999, 2009), „Wariant do sprawdzenia” (2007) oraz powieść poetycką „Second life” (2010) i powieść „Zamęt” (2013).

•••

Krzysztof Niewrzęda (b. 1964 in Szczecin) is a Polish poet, prose writer and essayist. Shortlisted for the European Literature Prize in 2009 and for the Silesius Poetry Award in 2011, as well as for the European Polish Emigration Poem Competition. Co-translated from German Olaf Kühl’s book on Witold Gombrowicz. Author of the poetry collections “w poprzek” (1998), “poplątanie” (1999), “popłoch” (2000), “popołudnie” (2005), essays “Czas przeprowadzki” (“Time of moving”, 2005) and novels “Poszukiwanie całości” (1999, 2009), “Wariant do sprawdzenia” (2007), poetic novel “Second life” (2010). His works have been translated to Croatian (Orkestru iza Leda anthology), French (Festival Européen du premier Roman), Japanese (Sei-bun-sha publishing), German (Die Tageszeitung, Der Tagesspiegel, Deutsch-Polnisches Magazin DIALOG, in the collection „Geschrieben in Deutschland“) and Ukrainian (“Potiag 76”). In 1989 he left Poland for Germany – first lived in Bremen and worked in an architectural office, while being active in the interdisciplinary artistic group NAS-TU. He published in Polish newspapers in Germany. He was one of the editors of the Polish literary periodical there – “Bundesstrasse 1”. Later he moved to Berlin where he still resides.

Grażyna Plebanek


Pisarka, autorka bestsellerowych powieści „Nielegalne związki” (2010, angielskie wyd. 2012, amerykańskie 2013), „Dziewczyny z Portofino” (2005), „Pudełko ze szpilkami” (2002, 2006), „Przystupa” (2007), „Córki Rozbójniczki” (2013). W maju 2014 ukazała się nowa powieść autorki pt. „Bokserka” (GW Foksal). Plebanek pracowała jako dziennikarka dla Agencji Reutera i „Gazety Wyborczej”, pisała felietony dla „Polityki”, obecnie publikuje m.in. w „Wysokich Obcasach”, „Wysokich Obcasach Extra”, „Magazynie Literackim”, „Lampie”, „Newsweeku” czy „Elle”. Jej opowiadania ukazały się w antologiach takich jak „Dziewczyńskie bajki na dobranoc”, „Zaraz wracam” (2008), „Projekt mężczyzna” (2009), „Zachcianki” (2012). Pochodzi z Warszawy, przez pięć lat mieszkała w Sztokholmnie, a od 2005 roku na stałe w Brukseli. Znalazła się w grupie międzynarodowych artystów, których portrety autorstwa belgijskiego fotografa Stephana Vanfleterena można oglądać na wystawie otwartej w 2009 w Brukseli przez kolejne dziesięć lat.

•••

Grażyna Plebanek in her native Poland is a highly acclaimed author. Her fourth novel “Illegal Liaisons” was published in the UK in 2012 (voted Best of 2012 by These Little Words), followed by the publication in the US in 2013. The novel was highly praised by an Orange Prize shortlisted British author Maggie Gee and French writer Catherine Millet. Plebanek has worked as a journalist for Reuters News Agency and for Poland’s biggest daily ”Gazeta Wyborcza”. She now publishes articles in the “Wysokie Obcasy”, ”Wysokie Obcasy Extra”, in the “Magazyn Literacki”, “Lampa” monthly, “Newsweek”, ”Elle”. She is the author of short stories published in various anthologies. Plebanek’s most recent novel “Bokserka” was published in May 2014. In 2011 Plebanek was awarded the Literary Prize Zlote Sowy for her contribution to promoting Poland abroad. Plebanek is among a group of international artists whose portraits will be exhibited in Brussels Gare del’Ouest for the next 10 years. Originally from Warsaw, she lived in Stockholm for five years before moving to Brussels where she now resides.

Janusz Rudnicki


Urodzony w roku 1956. Opublikował tomy prozy „Można żyć” (1992), „Cholerny świat” (1994), „Tam i z powrotem po tęczy” (1997), „Męka kartoflana” (2000, 2011). W 2004 roku w Wydawnictwie W.A.B. ukazał się „Mój Wehrmacht”, w 2007 – „Chodźcie, idziemy”, nominowane do nagrody Nike i Europejskiej Nagrody Literackiej. Tom „Śmierć czeskiego psa” (2009) znalazł się w finale nagrody Nike, był także nominowany do nagrody Gdynia, „Gwarancji Kultury” TVP Kultura i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Opowiadanie „Cierpienia głupiego Augusta” ukazało się w angielskim przekładzie w tomie „Best European Fiction 2012”. W maju 2013 r. ukazał się zbiór „Trzy razy tak”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Twórczością” i kwartalnikiem „Książki. Magazyn do czytania”. Od 2008 roku związany z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania, we Wrocławiu prowadził m.in. warsztaty kreatywnego pisania. Tegoroczny laureat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. W październiku 2014r. ukazała się najnowsza książka Rudnickiego pt. “Życiorysta”.

•••

Janusz Rudnicki (b. 1956). In 1983 he emigrated to Hamburg, Germany, where he studied Slavic and Germanic languages and literature. Although he permanently resides in Germany, during last 20 years he also lived in the Czech Republic and Luxembourg where he also worked. He’s a regular contributor to “Gazeta Wyborcza”, “Twórczość” and “Books. A Magazine to read” quarterly. Rudnicki published “It’s a Living” (1992, awarded for the best debut), “Damned World” (1994), “There and Back along the Rainbow” (1997), “Potato Pangs” (2000 and 2011). In 2004 W.A.B. Press published “My Wehrmacht”, in 2007 – “Come On, We’re Going” (nominated for the NIKE Prize and the European Prize for Literature). “Death of the Czech Dog”, published in 2009, was shortlisted for the Nike, Gdynia and Angelus Prizes. Since 2008 Rudnicki has been a contributor to the International Short Story Festival, also as a creative writing tutor. His story “The Sorrows of Idiot Augustus” was published in “Best European Fiction 2012”. Rudnicki’s most recent collection of stories “Życiorysta” was published in October 2014.

organizator/producer:
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

partnerzy/partners:
Czechy/Czech Republic: Větrné mlýny s.r.o.
Słowacja/Slovakia: Hulapa film s.r.o.
Węgry/Hungary: Európai Kulturális Alapítvány, Budapest

Dofinansowano ze środków Funduszu Wyszehradzkiego:
Project co-financed by the Visegrad Fund
visegrad found
Dofinansowano przez / Supported by:
Lifelong Learning Programme

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Niniejsza publikacja i materiały projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacjach projektu.
This Project has been funded with support from the European Commission in the frame of Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.