Influencing reality?

Projekt pokazuje związki współczesnej prozy wyszehradzkiej prezentowanej w teatrach z obecną sytuacją polityczną i społeczną w krajach grupy V4. / The project is to show the connections of contemporary Visegrad prose presented in theatres with the current political and social situation in V4 countries.

Partnerzy projektu: / Project partners:
BRaK Festival
MISZJE association
STRANOU Festival

Projekt „Influencing reality? Contemporary Visegrad literature in theatre of V4 countries” jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

/

The project “Influencing reality? Contemporary Visegrad literature in theatre of V4 countries” is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.