Jurorzy konkursu na przekład | 16. MFO

Konkursy

Przedstawiamy jurorów konkursu na najlepszy przekład opowiadania. W roku 2020 będziemy tłumaczyć z: fińskiego, hebrajskiego, hiszpańskiego oraz węgierskiego opowiadania Petriego Tamminena, Alexa Epsteina, Ibana Zaldui i Györgya Dragomána.

Anna Klingofer-Szostakowska


Hebraistka. Autorka ponad stu przekładów literackich z angielskiego i hebrajskiego. Doktorantka w Zakładzie Hebraistyki UW. Lektorka języka hebrajskiego w Szkole Języków Wschodnich UW. Współzałożycielka Laboratorium Badań nad Przekładem przy studiach doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym UW. Współorganizatorka konkursu naukowego ORIENT LAB. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu „Orientuj się w przekładzie”, poświęconego tłumaczeniu literatury z języków Azji i Afryki, we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Laureatka Nagrody Magazynu Literackiego KSIĄŻKI za przekład z języka hebrajskiego powieści Tajemnica Floriana Chavy Nissimov. Przewodnicząca zarządu Oddziału Wschodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Sebastian Musielak


Urodził się w 1970 roku w Poznaniu, gdzie przymierzał się do życia najpierw w technikum samochodowym i na politechnice, a potem na filologii fińskiej UAM, gdzie już mu się spodobało. Tłumaczyć zaczął jeszcze na studiach – pierwszy przekład (z angielskiego) ukazał się w 1996 roku, a pierwszy z fińskiego – w 2004. Pracował też jako tłumacz ustny, między innymi w fabryce autobusów we Wrocławiu i helsińskiej stoczni Aker Yards. Przełożył około 80 tytułów, z czego ponad 30 z języka fińskiego. Współpracuje z najważniejszymi polskimi wydawcami: z Rebisem, wydawnictwem słowo/obraz terytoria, Światem Książki, Wydawnictwem Czarne, Wydawnictwem Literackim, W.A.B., Wydawnictwem Dwie Siostry, Książkowymi Klimatami, Wydawnictwem Poznańskim. W 2015 roku założył Oficynę Wolny Tor, która przez kilka lat wydawała e-booki z nowszą klasyką fińską. Zajmuje się również szkoleniem początkujących tłumaczy w Polsce i w Finlandii. W 2008 roku został laureatem nagrody czasopisma „Literatura na Świecie” w kategorii „Nowy głos” za przekład powieści fińskiego pisarza Daniela Katza Kobieta pułkownika (Czarne 2007). w 2017 roku Ministerstwo Kultury Finlandii przyznało mu doroczną nagrodę państwową dla tłumacza literatury fińskiej na język obcy. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Anna Sawicka


Iberystka związana zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, tłumaczka z języka hiszpańskiego i katalońskiego. Ten drugi język poznała podczas pięcioletniego kontraktu lektorskiego na Uniwersytecie Barcelońskim, który stał się również inspiracją jej dwóch książek autorskich poświęconych literaturze i kulturze katalońskiej (Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, 2003 oraz Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, 2007). Ma w dorobku przekłady utworów kilku katalońskich dramaturgów (Sergi Belbel, Josep Maria Benet i Jornet, Carles Batlle, Josep Pere Peyró, Lluïsa Cunillé, Guillem Clua), opowiadania Javiera Tomeo (Minihistorie, 2009), średniowieczny brewiarz mistyczny Ramona Llulla (Księga Przyjaciela i Umiłowanego, 2003), powieści Alberta Sáncheza Piñola (Chłodny dotyk, 2006), Lluisa-Antona Baulenasa (Za worek kości, 2008), Marii Àngels Anglady (Skrzypce z Auschwitz, 2010), Eduarda Mendozy (Miasto cudów, 2010) oraz Isabel Allende (Długi płatek morza, 2020). W 2015 roku odebrała nagrodę Instytutu Ramona Llulla za przekład Głosów Pamano (2014) Jaume Cabrégo, drugiej po Wyznaję (2013) powieści tego poczytnego autora opublikowanej przez wydawnictwo Marginesy. Polscy czytelnicy Cabrégo z zainteresowaniem przyjęli kolejne przekłady jego utworów dokonane przez Annę Sawicką – Jaśnie Pana (2015), Cień eunucha (2016), Agonię dźwięków (2017) oraz zbiory opowiadań Podróż zimowa (2018) i Kiedy zapada mrok (2019). W 2019 roku Biuro Literackie opublikowało zbiór opowiadań Pere Caldersa Kroniki ukrytej prawdy w jej przekładzie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Teresa Worowska


Urodzona w roku 1954 we Wrocławiu. Ukończyła Filologię Węgierską na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec lat uniwersyteckich zaczęła pracować nad przekładami poezji Bálinta Balassiego, które po licznych perypetiach ukazały się w 1994 r. Za te przekłady w 2003 roku otrzymała węgierską nagrodę – Szablę Balassiego. W 2003 na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Hungarystyki obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem profesora Andrzeja Sieroszewskiego p.t. Historyczno-literackie i teoretyczne aspekty przekładu wiersza węgierskiego na język polski. Tłumaczyła wiersze i opowiadania dawniejszych i współczesnych pisarzy węgierskich (Gyuli Krúdyego, Dezső Kosztolányiego, Ferenca Kontry, Imre Orávcza, Györgya Dragomána) dla czasopism („Literatura na świecie”, „Akcent”, „Zeszyty Literackie”) brała udział w pracach nad antologiami węgierskich autorów (wiersze Ágnes Nemes Nagy, nowele Zsigmonda Móricza). Przełożyła kilka tomów prozy Sándora Máraiego: Wyznania patrycjusza (2002), Dziennik (2005), Ziemia! Ziemia! (2005), Sindbad powraca do domu (2008), Zbuntowani (2009), Zazdrośni (2010), Obcy (2012), Znieważeni (2012), Maruderzy (2013), oraz Pétera Esterházyego Harmonia caelestis (2007, w 2008 roku książka otrzymała nagrodę Angelusa) i Wydanie poprawione (2008). Laureatka nagrody tłumaczy Pen Clubu, przekład pierwszej wersji Dziennika uhonorowały „Literatura na świecie” i „Zeszyty Literackie”. W 2019 roku wyróżniona węgierską Wielką Nagrodą Tłumacza im. Balassiego. W ostatnich latach przełożyła dla w PIW-u tom nowel Dezső Kosztolányiego Dom kłamczuchów (2019), a w wydawnictwie Czytelnik ukazał się w jej przekładzie znacznie szerszy, pięciotomowy wybór z Dziennika Sándora Máraiego (2016-2020).