Obiecaj – panel o obietnicach | 11. MFO

Rozmowy

Drugim panelem tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania jest prowadzona przez Agnieszkę Wolny-Hamkało rozmowa o obietnicach z udziałem Jacka Hugo-Badera, Marty Masady, Adriany Prodeus i Iwo Zmyślonego.

1.10.2015 (czwartek), godz. 16:00
DYSKUSJA: Obiecaj – interdyscyplinarny panel o obietnicach
Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

Są słowa, które obchodzą nas bardziej niż inne. Na przykład te, które budzą szacunek, namiętność lub przerażenie ponieważ są Śmiercią, Losem, Chorobą, Prawdą, Ojczyzną, Seksem. Istnieją też takie, które wzbudzają emocje, bo mówi się je inaczej: na przykład z prośbą w głosie, szeptem. Bo mają w sobie nadzieję, albo chociaż marzenie. Bo są wstydliwe i podległe. Albo ponieważ czasem przychodzi po nich rozczarowanie. Takim słowem jest „obiecaj”. To emocjonujące słowo. Intymne i kameralne. Jest w nim i czułość i lęk. Książka także jest obietnicą. Sztuka jest obietnicą. Plakat filmowy także jest obietnicą. Goście:
Marta Masada – tytuł książki to obietnica
Iwo Zmyślony – niespełnione obietnice sztuki
Jacek Hugo-Bader – podróż jako obietnica (nowego życia)
Ada Prodeus – kino a obietnica
Prowadzenie: Agnieszka Wolny-Hamkało

•••

1.10.2015 (Thursday), 4pm

DISCUSSION: Promise – interdisciplinary conversation on promises
Galeria Dizajn BWA Wrocław, Świdnicka St 2-4

There are words which matter more than others. For example, those which inspire respect, desire or terror, because they are Death, Fate, Sickness, Truth, Homeland, Sex. There are others, those which arouse emotions, because we pronounce them differently: pleadingly, in whispers. This is because they contain the seeds of hope, or at least dreams. Because they are timid and submissive. Or because they are sometimes followed by disappointment. “Promise” is just such a word. It arouses emotions. Intimate and charming. Containing gentleness and fear. A book is also a promise. Art is a promise. A film poster is another promise.
Guests:
Marta Masada – the book’s title is a promise
Iwo Zmyślony – the hollow promises of art
Jacek Hugo-Bader – the journey as a promise (of a new life)
Ada Prodeus – cinema and promises
Panel chaired by: Agnieszka Wolny-Hamkało