Zespół

Marcin Hamkało


Menedżer kultury, dyrektor artystyczny, redaktor, wykładowca, poeta. Dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. Doktorat z historii literatury, wyróżniony i zgłoszony do nagrody ministra, obronił w roku 2001, we Wrocławiu. W latach 2001-2011 wykładał m.in. teorię marki, problematykę cyberkultury i creative writing na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim (SLA) oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od 2006 roku dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, jednego z zaledwie dwóch wydarzeń literackich (obok Festiwalu Conrada) reprezentujących Polskę podczas Prezydencji w UE (2011). Prezes zarządu Towarzystwa Aktywnej Komunikacji. Współautor i dyrektor kreatywny kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii reklamowych.

Wydał dotychczas tomy „limes” (1995), „weiter weiter” (1998) i „nagrałem mu się” (2005); jego utwory ukazały się też w wielu antologiach i czasopismach /zob. Instytut Badań Literackich/, były też tłumaczone na ukraiński, angielski, hiszpański i serbski. Był laureatem konkursów literackich w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, stypendystą Hawthornden Castle Fellowship (Szkocja), uczestnikiem festiwali literackich we Francji, w Serbii i na Ukrainie. Szersze omówienia jego tekstów ukazały się m.in. na łamach: „Tygodnika Powszechnego”, „Odry”, „Gazety Wyborczej”, „Czasu Kultury”, „FA-artu”, „Studium”, „Arte”, „Lampy”, „Nowych Książek”, „Toposu” i „Twórczości”.

Marcin Hamkało to także publicysta, krytyk filmowy /zob. filmpolski.pl/ i redaktor. W 2001 założył TIN, pierwszy polski tygodnik kulturalny w internecie /zob. katalogczasopism/Tin/, przez sześć lat był redaktorem miesięcznika “Odra”, zredagował także kilkanaście książek, między innymi dla Wydawnictwa “Czarne” (np. debiuty Ignacego Karpowicza czy Huberta Klimko-Dobrzanieckiego), część z nich nominowano do NIKE i Paszportów Polityki, a jedną uhonorowano Nagrodą Fundacji Kultury. Jest współautorem bestsellerowego i nagradzanego “pierwszego polskiego podręcznika dla autorów” pt. Jak zostać pisarzem (2011). Wyreżyserował również kilkanaście krótkich impresji fabularnych i kilka niezależnych filmów dokumentalnych.

Kontakt: marcin@opowiadanie.org
•••
Holder of a doctorate in the humanities, art director, editor, lecturer, and poet. Currently he’s the director of the Pan Tadeusz Museum in Wrocław.
His dissertation in the history of literature was defended in 2001 in Wrocław, and was awarded honours and nominated for a Minister’s Award. In 2001-2011, he was a guest lecturer at universities in Wrocław and Kraków (teaching issues in cyberculture, advertising campaign design and creative writing).
He is an organizer of cultural and media events, and was co-organizer of Hello Day (2008) and the Wroclaw Sound Festival (2009), co-editor of Survival Art Review (2012), creative director for RadioWroclove.com (2009-2011) and marketing director for the Brave Festival (2007-2010).
Since 2006, he has been the director of the International Short Story Festival, one of only two literary events (along with the Conrad Festival) representing Poland during its Presidency of the EU (2011).
Chairman of the Board of the Active Communications Society. Head of the production studio Imagine. Co-author of and creative director for several national and international advertising campaigns.
Published works include limes (1995), weiter weiter (1998) and nagrałem mu się [I recorded him] (2005). His works have appeared in at least six dozen anthologies and magazines (see: Institute of Literary Research), and have been translated into Ukrainian, English, Spanish and Serbian. He has won awards at poetry competitions in Toruń, Poznań, Wrocaw, received a Hawthornden Castle Fellowship (Scotland), and has taken part in literary festivals in France, Serbia and Ukraine. Articles discussing his texts were published in the pages of, among others, Tygodnika Powszechnego, Odra, Gazeta Wyborcza, Czas Kultury, FA-art, Studium, Arte, Lampa, Nowe Książki, Topos and Twórczość. Marcin Hamkało is also a journalist, film critic (filmpolski.pl) and editor. In 2001, he founded Tin, the first Polish cultural weekly on the internet (katalog.czasopism.pl/index.php/Tin). For six years, he was editor of the monthly Odra, and also edited several books, among them, works of fiction for Wydawnictwo Czarne (including the debuts of Ignacy Karpowicz and Hubert Klimko-Dobrzaniecki), some of which were nominated for the Nike and Polityka Passport awards, and one of which was awarded the Fundacja Kultura Prize. He co-authored the best-selling and award-winning “first Polish textbook for writers” entitled Jak zostać pisarzem [How to Become a Writer] (2011).
He has directed several short films and several independent documentary films, as well as the half-hour documentary Jutro będzie za późno [Tomorrow Will Be Too Late] commissioned by the National Audiovisual Institute, documenting the project Emergency Room, shown during the European Congress of Culture (2011).

Dobromiła Jankowska


Dobromiła Jankowska (1981) – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia angielska i filologia polska), nauczycielka, tłumaczka literatury angielskiej m.in. dla wydawnictw Pauza, Agora, Czarne, Marginesy, W.A.B. Od 2007 roku koordynuje prace związane z festiwalem Opowiadania we Wrocławiu. Współpracowała przy organizacji Wrocławskich Targów Dobrych Książek i targów książki dla dzieci Dobre Strony. W 2009 roku jurorka konkursu na najlepszy zbiór opowiadań im. Franka O’Connora (Cork, Irlandia), jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie. Obecnie kieruje Gabinetem Literackim im. Tadeusza Różewicza we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza (Ossolineum). Z angielskiego na polski przełożyła prawie siedemdziesiąt książek, m.in. Jej ciało i inne strony Carmen Marii Machado (2018), Instrukcję dla pań sprzątających Lucii Berlin (2017) i Legendę o samobójstwie (2018) Davida Vanna. W 2019 ukazały się w jej przekładzie m.in. Floryda Lauren Groff, Przyjaciel Sigrid Nunez, Madame Zero Sarah Hall (wszystkie w Wydawnictwie Pauza). W 2020 roku ukażą się m.in. Turbulencje Davida Szalaya i Pełnia miłości Sigrid Nunez.

•••
Dobromiła Jankowska has coordinated work for the International Short Story Festival since 2007. She is a graduate of the University of Wroclaw (English Studies and Polish philology), and used to work as an English teacher. She is a translator of English literature, including works for Wydawnictwo Czarne, W.A.B., Pauza and Marginesy.
She has helped organize the Good Book Fair in Wrocław, and helped develop the programs Telewizyjne Wiadomości Literackie and Latarnik. In 2009, she was a juror in the Frank O’Connor International Short Story Award competition (Cork, Ireland), one of the world’s most prestigious literary awards. At the moment she works in the Pan Tadeusz Museum in Wroclaw (Ossolineum) as a department manager.

Agnieszka Wolny-Hamkało


Pisarka urodzona w 1979 roku we Wrocławiu. Opublikowała powieści: „Zaćmienie” (2013), „41 utonięć” (2015), „Moja córka komunistka” (2018), „Lato Adeli” (2019). Wydała także tom szkiców „Inicjał z offu” (2013), poemat „Nikt nas nie upomni” (2016) oraz dziesięć książek z wierszami: „Mocno poszukiwana” (1999), „Lonty” (2001), „Gospel” (2004), „Ani mi się śni” (2005), „Spamy miłosne” (2007), „nikon i leica” (2010), „Borderline” (2013), „Występy gościnne” (2014), „Panama smile” (2017). W 2020 ukazał się wybór jej wierszy (pod redakcją Jakuba Skurtysa): „Zerwane rozmowy. 105 wierszy na inne okazje”. Jest także autorką sztuk teatralnych (m.in. „Dzień dobry wszyscy umrzemy”, „Wyzwolenie: królowe”, „Leśni. Apokryf”) i książek dla dzieci: m.in. „12 miesięcy byliśmy szczęśliwi (a potem nam było już tylko wesoło)” (2019), „Gdzie jest noc” (2019). Redaktorka pięciu antologii opowiadań i wyboru wierszy poetek czeskich „Sąsiadki”. Felietonistka „Przeglądu” i „Rymsa”. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Nagrody Polskiej Sekcji IBBY (otrzymała wyróżnienie IBBY za książkę „Nikt nas nie upomni”). Laureatka nagrody IBBY za „Lato Adeli” (książka roku 2019). Laureatka nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stypendystka Literarisches Colloquium Berlin. Kuratorka literacka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Mieszka we Wrocławiu. W październiku ukaże się jej nowa powieść „Po śladach”.

Paweł Rogowski


Producent i koordynator wydarzeń artystycznych i kulturalnych realizowanych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji kultury; absolwent studiów magisterskich na UWr (politologia, specjalizacja marketing polityczny) oraz studiów podyplomowych na UE (zarządzanie kadrami). Od 2012 roku zajmuje się produkcją wykonawczą wydarzeń w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. Odpowiadał również za produkcję Przeglądu Sztuki Survival (2012, 2013, 2014), administrację w anglojęzycznym radiu internetowym RadioWroclove.com (2009-2010); produkcję wystawy „Aktywna poezja. Szkic do przemian sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce”, Londyn, Shoreditch Town Hall oraz wystawy “Dispossession” (Wydarzenie Towarzyszące 56. Biennale w Wenecji, wystawa organizowana przez Wrocław ESK 2016).
•••
Paweł Rogowski is a producer and coordinator of artistic and cultural events for various companies, non-governmental organizations and institutions of culture; a graduate of the MA programme at the Wroclaw University (political science, political marketing specialization) and of the post-graduate programme at the Wrocław University of Economics (human resources management). He’s been the executive producer of the International Short Story Festival since 2011. He was responsible for the production of Survival Art Review (2012, 2013, 2014), he also administered the first English-speaking station in Poland RadioWroclove.com (2009-2010). Paweł was a producer of two international exhibitions – “Active Poetry. Introduction to Polish Art in Public Space” (London, Shoreditch Town Hall) and “Dispossession” (a Collateral Event of 56th Venice Biennale organized by the Wroclaw Capital of Culture 2016 Office).

Magdalena Basak


Magdalena Basak (1995) – studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 2014 związana z Pracownią Centaurea jako asystentka scenografa i producentka, gdzie przygotowywała scenografie dla Jazzu nad Odrą, wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Jazztopadu. Od 2016 roku pracuje w Ossolineum, gdzie od roku 2019 zajmuje się marketingiem, public relations oraz organizacją wydarzeń w Muzeum Pana Tadeusza. Promowała między innymi drugą i trzecią edycję Festiwalu Tradycji Literackich, przegląd filmowy „Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4”, a także wystawy „#ZAPOLSKA”, „SENSO-litera”, międzynarodową wystawę „Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem  Dziadów cz. III”, program kina studyjnego Popiół i Diament, liczne spotkania z pisarzami oraz tłumaczami z Polski i zagranicy, m.in. z Olgą Tokarczuk, Dorotą Masłowską, Jurijem Andruchowyczem, Billem Johnstonem. Z Festiwalem Opowiadania współpracuje od roku 2019, współorganizując również Noc Opowiadań Iberyjskich.