Program 1. Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA

Programy

21—23 października 2004


Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania odbyła się w istotnych dla życia kulturalnego Wrocławia lokalizacjach: Teatrze Polskim na Scenie Kameralnej oraz Dworcu Świebodzkim, Uniwersytecie Wrocławskim — Auli Leopoldina, Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego — Instytuty: Filologii Polskiej, Angielskiej, Słowiańskiej oraz Ośrodku Kultury Niderlandzkiej.

1. MFO zaingurował spektakl wg opowiadania Witolda Gombrowicza „Zdarzenie na brygu Banbury” w reżyserii Uli Kijak na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego. W Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się oficjalne przemówienia, prezentacja uczestników, ogłoszenie wyników studenckiego konkursu na przekład opowiadania.

Uniwersytet Wrocławski — panel dyskusyjny „Opowiadanie dzisiaj”

goście: Marcin Czerwiński (red. nacz. „Rity Baum”), Kate Griffin (Wlk. Brytania, animatorka forum internetowego Save Our Short Story), Paweł Huelle, Roman Simicia (Festiwal Opowiadania w Zagrzebiu), Olga Tokarczuk
prowadzenie: prof. Andrzej Zawada (UWr)

Uniwersytet Wrocławski — dyskusja „Fenomen opowiadania”

goście: dr Wojciech Browarny (UWr), dr Urszula Glensk (UWr), prof. Jolanta Ługowska (UWr), dr Ivana Vidović-Bolt (Uniwersytet w Zagrzebiu), prof. Ryszard Waksmund (UWr)
prowadzenie: prof. Wojciech Soliński (UWr)

Dworzec Świebodzki — czytania performatywne

Zoran Fericia (Chorwacja), Paweł Huelle (Polska), Claire Keegan (Irlandia), Tomasz Małyszek (Polska), Colette Nys-Mazure (Belgia) i Jurija Wynnyczuk (Ukraina)

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego — spotkania

Claire Keegan (Irlandia) i Kate Griffin – Instytut Filologii Angielskiej
Colette Nys-Mazure (Belgia) – Instytut Filologii Polskiej
Zoran Ferić i Roman Simić (Chorwacja) – Instytut Filologii Słowiańskiej
Georgi Gospodinow (Bułgaria) i Jurij Wynnyczuk (Ukraina) – Instytut Filologii Słowiańskiej
Rashid Novaire (Holandia) – Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

Dworzec Świebodzki — czytania performatywne

Natasza Goerke (Polska), Georgi Gospodinow (Bułgaria), Zbigniew Kruszyński (Polska), Rashid Novaire (Holandia), Roman Simic (Chorwacja) i Olga Tokarczuk (Polska)

23.10.2004
Debata „Literackie konstruowanie historii”

Dzień w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie koło Jeleniej Góry


goście: Natasza Goerke (Hamburg), Paweł Huelle (Gdańsk), Zbigniew Kruszyński (Dolny Śląsk), Tomasz Małyszek (Wrocław), Olga Tokarczuk (Dolny Śląsk) oraz dr Hans Christiana Trepte (Uniwersytet w Lipsku)
prowadzenie: prof. Elżbieta Dzikowska (UWr) i Hans Joachim Hahn (Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie).