Przepływy rzeczywistości II | rozmowa

Rozmowy

Przepływy rzeczywistości II | rozmowaJak wygląda rzeczywistość świata kultury w dobie pandemii? Jak kraje wyszehradzkie wspierają artystów, instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające w tej strefie? Czy pisarze, aktorzy, reżyserzy mogą liczyć na wsparcie w postaci stypendium? Jak wygląda kulturalna jesień w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech? Ile udało się zorganizować i czy setki wydarzeń organizowanych wyłącznie onlajn to wciąż jest działalność kulturalna?

Wokół tych pytań będzie się toczyć rozmowa, w której udział wezmą:

Ondřej Lipár – poeta, dziennikarz, fotograf, redaktor pisma Vogue Czechoslovakia, przewodniczący Czeskiego Związku Pisarzy;

Ferči Malík – słowacki kulturoznawca, organizator Bratysławskiego Festiwalu Książki BRaK prezentującego publikacje małych i średnich wydawnictw;

Adriana Prodeus – krytyczka filmowa, kuratorka przeglądów filmowych, wykładowczyni, autorka tekstów dla prasy i mediów internetowych;

Veronika Sifter – menadżerka kultury w organizacjach non-profit, członkini zarządu MISZJE Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület i Międzynarodowego Festiwalu Literackiego PesText.

Piotr “Melchior” Torchała – współzałożyciel Fundacji “Teatr Układ Formalny”, od powołania w październiku 2016 roku pełniący funkcję Sekretarza Zarządu, a od października 2017 do października 2020 – Prezesa Zarządu. W Teatrze Układ Formalny pełnił bezpośrednio lub pośrednio rolę kierownika produkcji spektakli i wydarzeń oraz projektów kulturalno-edukacyjnych.

Rozmowę poprowadzi Dobromiła Jankowska – tłumaczka, koordynatorka Festiwalu Opowiadania.

• • •

Streams of reality II | rozmowaWhat does the reality of culture looks like in the times of pandemics? Do and how do the Visegrad countries support their artists, cultural institutions and non-governmental organizations working in this area? Can writers, actors, directors count on any financial support? What does cultural fall look like in Poland, Czechia, Slovakia and Hungary? How much have we managed to complete and can the number of online only events be still called “cultural activity”?

These are the topics for the discussion of our guests:

Ondřej Lipár – poet, journalist, photographer, the Chairman of the Czech Writers Association, Managing Editor at Vogue Czechoslovakia;

Ferči Malík – graduate of cultural studies, director of the Bratislava international literary festival BRaK;

Adriana Prodeus – film critic, curator of film festivals, lecturer, writes for the press and internet;

Veronika Sifter – nonprofit cultural manager; board member of the Hungarian Literary Authors’ Collecting Society and PesText international Literary Festival.

Piotr “Melchior” Torchała – co-founder of “Formal Agreement Theatre” Foundation, from the beginning in October 2016 acting as the Secretary of the Board, from October 2017 to October 2020 – President of the Board. In the foundation Formal Agreement Theatre he played, directly or indirectly, the role of the production manager of performances and cultural and educational projects and events.

Hosted by Dobromiła Jankowska – translator, coordinator of the International Short Story Festival.

• • •

Projekt„Influencing reality? Contemporary Visegrad literature in theatre of V4 countries” jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

The project “Influencing reality? Contemporary Visegrad literature in theatre of V4 countries” is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe.