V4.MFO | 7. MFO

Programy

Zapraszając do Wrocławia na prezentacje i dyskusje autorów z Węgier, Czech i Słowacji, mieliśmy nadzieję, że w takim towarzystwie, przy udziale pisarzy polskich, uda się nam poddać pod rozmowę kilka kwestii kluczowych, nierzadko kontrowersyjnych, które w ostatnich latach stanowią o istocie relacji między literaturami czy, szerzej, twórczością artystyczną naszych czterech krajów. Mamy bowiem wrażenie, że tak naprawdę niewiele o sobie wiemy, a możliwości wzajemnej stymulacji są ograniczone z przyczyn, których do końca nie rozumiemy. Słuchając nawzajem swoich opowiadań i wymieniając opinie podczas dyskusji, spróbujemy postawić między innymi następujące pytania: Czy środkowoeuropejskie sąsiedztwo daje naszym literaturom szansę na wspólnotę wzajemnych inspiracji, czy raczej podsyca kontrasty? Jak się obecnie odnoszą poszczególne literatury do naszej wspólnej socjalistycznej przeszłości, czy dominują tendencje mitologizacyjne, demaskatorskie, nostalgiczne? Jaki jest stosunek w poszczególnych krajach do europejskiej unifikacji, a jak mocne tendencje odśrodkowe? Jak jest postrzegana rola literatury w dyskursie społecznym, czy wręcz politycznym: na fali są trendy eskapistyczne czy, przeciwnie, interwencyjne?

Siłą naszego projektu jest zapewne to, że w tych rozpoznaniach nie pozostaniemy gołosłowni. Publiczność będzie bowiem mogła sama postawić sobie swoje pytania i udzielić na nie własnych odpowiedzi: słuchając opowiadań przywiezionych i przetłumaczonych specjalnie na nasz festiwal.

Projekt przygotowało i zrealizowało w całości Stowarzyszenie TAK. Za dofinansowanie projektu serdecznie dziękujemy Funduszowi Wyszehradzkiemu.

W ramach V4.MFO podczas festiwalu odbywają się prezentacje następujących autorów:

PETRA HŮLOVÁ (Czechy)
PETR ŠABACH (Czechy)
PAVOL RANKOV (Słowacja)
MICHAL HVORECKÝ (Słowacja)
FERENC KONTRA (Węgry)
AGNIESZKA KŁOS (Polska)
ŁUKASZ ORBITOWSKI (Polska)

Na dyskusję “V4. Tak daleko stąd, tak blisko” zapraszamy 8 października o godz. 15.00 do klubu Tajne Komplety we Wrocławiu, Przejście Garncarskie 2.


Partnerami zagranicznymi, służącymi radą i informacjami przydatnymi do przygotowania projektu, były ambitne wydawnictwa z Węgier, Czech i Słowacji. Poniżej znajdą Państwo krótkie sylwetki naszych Partnerów.

Wydawnictwo HOST


Host jest czeskim domem wydawniczym, którego tradycja sięga początków lat 90. XX wieku. Wydawnictwo założył Dušan Skála – wcześniej twórca samizdatowego czasopisma Host.
Od początku swojego istnienia wydawnictwo ukierunkowane było na publikowanie tomów poetyckich oraz prozy współczesnych czeskich autorów. Z biegiem czasu oferta wydawnictwa powiększyła się o dzieła historyczno-literackie, pozycje z zakresu teorii a także krytyki literackiej.

Wydawnictwo Host wydaje dzisiaj ponad 50 tytułów rocznie i zajmuje istotne miejsce na czeskim rynku wydawniczym. Tradycyjnie Host wydaje przede wszystkim ambitną czeską prozę i poezję. Oprócz znanych autorów (takich jak prozaicy: Ota Filip, Jiří Hájíček, Jan Balabán, Radka Denemarková, Antonín Bajaja, Pavel Brycz; J. H. Krchovský, Vít Slíva, Jiří Kuběna, Petr Hruška) wydawnictwo zajmuje się również wyszukiwaniem nowych talentów (Kateřina Tučková, Petra Soukupová).

Do wybitnych edycji teoretyczno-literackich należą Strukturalistická knihovna (biblioteka strukturalistyczna) oraz Teoretická knihovna (biblioteka teoretyczna), które stały się niezbędnymi pozycjami dla każdego, kto zajmuje się literaturą.
Oprócz tego Host wydaje eseje i utwory z zakresu nauk społecznych i historii.
Ostatnio znalazła tu swoje schronienie również seria Česká knižnice (Czeska biblioteczka), w skład której wchodzą najważniejsze dzieła czeskiej literatury – od czasów najdawniejszych do współczesności.
Kolejną odsłoną działalności tego wydawnictwa jest prestiżowy miesięcznik literacki Host.

W ostatnich latach wyraźnie się rozrosła kolekcja beletrystyki zagranicznej. Do najbardziej znanych autorek, które wydaje wydawnictwo, zalicza się Muriel Barbery, a także polska pisarka Olga Tokarczuk, Jean-Marie Blas de Robles, Adam Haslett, Willem Frederik Hermans oraz Paulus Hochgatterer.

Powstała seria kryminalna, którą wyróżnia wysoka literacka jakość jak również przystępność dla szerszej publiczności. Host przede wszystkim wydaje kryminały skandynawskie, np. Trylogię Millenium, gwiazdy szwedzkiego kryminału Stiega Larssona, serię kryminalną Larsa Keplera, Asy Larsson, Jussi Adlera-Olsena czy Mons Kallentofta.

KK Bagala


Wydawnictwo KK Bagala zostało założone w 1991 roku. Specjalizuje się w wydawaniu literatury słowackiej, ma na swoim koncie również szereg publikacji artystycznych. W sumie wydało 300 książek przeszło stu autorów, przede wszystkim młodych debiutantów. Wydawnictwo oraz jego autorzy otrzymali wiele literackich nagród w kraju i za granicą: Marek Vadas, Stanislav Rakús (Anasoft litera), Agda Bavi Pain (Bank Austria literaris), Kornel Földvári, Ivan Kadlečík (Nagroda Dominika Tatarki), Pavol Rankov (Premio Letterario Internazionale Jean Monet), Balla, Monika Kompaníková (Nagroda Ivana Krasko).

Do najczęściej tłumaczonych niewątpliwie należy dzieło Daniely Kapitáňovej (pseudonim Samko Tále): Kniha o cintoríne – Książka o cmentarzu (Anglia, Austria, Francja, Szwecja, Syria, Czechy) i wybrane opowiadania Balli, Václava Pankovčína, Karola D. Horvátha (Polska, Węgry, Czechy).
Koloman Kertész Bagala jest nie tylko wydawcą, ale również szefem inicjatywy obywatelskiej „literarnyklub.sk” (przedtem LCA.sk), która organizuje wydarzenia kulturalne promujące współczesną literaturę słowacką. Przez dwadzieścia lat swojego funkcjonowania przeprowadziła ponad 600 najróżniejszych przedsięwzięć – wieczorów literackich, festiwali i odczytów.
Co roku Literárny klub od 1996 roku organizuje konkurs na najlepsze opowiadanie, na który przysłano do tej pory 10 000 tekstów. W 10 rocznicę konkursu ogłoszono konkurs na powieść, a konkurs na wiersz odbył się już trzykrotnie.

W 2011 roku Literarnyklub.sk rozpoczyna nową edycję książkową – przekłady utworów współczesnych młodych europejskich autorów. Jako pierwsza ukazała się antologia Pulz Vyšehradslej štvorky (Puls Czwórki Wyszehradzkiej). Najnowsze utwory, recenzje, fotografie, materiały archiwalne i filmy video publikowane są na portalu www.literarnyklub.sk

Wydawnictwo Magvetõ


Magvető to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydawnictw na Węgrzech. Zostało założone w latach pięćdziesiątych jako państwowe, by publikować najlepszą współczesną węgierską prozę. Wydawnictwo przetrwało kolejne polityczne i ekonomiczne zawirowania, a obecnie jest własnością prywatnej Líra Group, która zarządza siecią księgarni oraz najlepszymi wydawnictwami na Węgrzech. Magvető oprócz publikacji wiodących krajowych autorów, takich jak laureat Nobla Imre Kertész, a także Péter Esterházy i György Spiró (którego Mesjasze zdobyli niedawno Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus, przyznawaną we Wrocławiu), z dumą wydaje również najlepszych międzynarodowych pisarzy z różnych stron świata, ze szczególnym naciskiem na literaturę środkowoeuropejską: są to m.in. książki Joanny Bator, Andrzeja Stasiuka, Marka Krajewskiego, Michała Witkowskiego, Filipa Floriana, Dana Lungu, Mirko Kovaca i wielu innych.

Za misję wydawnictwa uważamy również promowanie naszych węgierskich autorów poza granicami kraju. By móc to robić, staliśmy się właścicielami międzynarodowych praw autorskich do sporej części naszych pisarzy, zależy nam więc na tym, by przełożyć ich dzieła na jak największą liczbę języków.

Więcej informacji

TORST


Wydawnictwo Torst powstało w 1990 roku w Pradze i w ciągu 20 lat wydało 500 tytułów. Wydaje przede wszystkim czeską literaturę XX wieku (biografie, proza, poezja, eseistyka, literaturoznawstwo) oraz publikacje fotograficzne (edycja Fototorst, np. cykle fotograficzne Josefa Sudka). Publikuje również autorów ze Słowacji, Polski (Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński), Rosji i innych krajów, przede wszystkim jednak w obszarze jego zainteresowań znajdują się pisarze z portugalskiej strefy językowej (seria Luzobrazylijska biblioteka Lusobrazilská knihovna). Najbardziej znanymi autorami, któych wydaje Torst są Ladislav Klíma, Vratislav Effenberger, Josef Topol, Václav Havel, Karel Kryl, Ivan Martin Jirous, Jáchym Topol, Tomáš Zmeškal, a także Petra Hůlová.

Więcej informacji