Wyniki konkursu na przekład

Laureaci

1 sierpnia zakończył się nabór do konkursu na najlepszy przekład w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Otrzymaliśmy 3 tłumaczenia z języka baskijskiego (mikroprozy Any Malagon), 9 – z języka koreańskiego (proza Ha Chang-soo), 65 – z rosyjskiego (opowiadanie Marii Galiny) i 7 – z języka tureckiego (prozy Ciler Ilhan).

Jury obradowało w składzie:
Dobromiła Jankowska – przewodnicząca, Agnieszka Erdoğan, Alicja Jankowiak, Justyna Najbar-Miller, Agnieszka Lubomira Piotrowska.

W trakcie obrad jury po analizie i omówieniu wszystkich tłumaczeń zdecydowało w następujący sposób rozdysponować pulę nagród finansowych:


pierwsza nagroda z języka baskijskiego w wysokości pięciuset złotych brutto: Iga Jasiewicz;
pierwsza nagroda z języka koreańskiego w wysokości pięciuset złotych brutto: Joanna Pienio-Danielak;
pierwsza nagroda z języka rosyjskiego w wysokości pięciuset złotych brutto: Agata Wróbel;
dwie równorzędne drugie nagrody z języka tureckiego w wysokości dwustu pięćdziesięciu złotych brutto każda: Paulina Treszczotko i Sylwia Filipowska.

Pulę nagród wskazaną w regulaminie rozdysponowano w całości.


Wyróżnienia książkowe otrzymują: Weronika Grelow (turecki), Jacek Skoczek (rosyjski), Olga Smolec-Kmoch (rosyjski), Sonia Kołaczek (baskijski), Małgorzata Zasada (turecki).

Gratulujemy nagrodzonym!

Podsumowanie prac i uzasadnienie werdyktów w linkach poniżej.
Nie recenzujemy pojedynczych przekładów.
Pytania prosimy kierować na konkurs@opowiadanie.org

Omówienie prac – język:
baskijski
koreański
rosyjski
turecki